งาน Landscape

งาน Landscape

  1. ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมในการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้รอบบริเวณ
  2. เก็บพิกัดหมุดของพื้นที่พร้อมออกแบบ กำหนดตำแหน่งต้นไม้ใหญ่ เพื่อลงตำแหน่งตามความต้องการ
  3. กรณีปลูกหญ้าในพื้นที่ดินดำ 5-8 cm พร้อมปลูกหญ้านวลน้อย หญ้ามาเล ตามลักษณะของพื้นที่ในร่มหรือกลางแจ้ง
Scroll to top