งานเสาเข็ม

ให้บริการ

งานเสาเข็ม

เสาเข็มอาคาร

เสาเข็มกำแพงกั้นดิน

เสาเข็มอาคาร

รับออกแบบและคำนวณน้ำหนักโหลดของอาคาร เพื่อให้คำนวณขนาดเสาเข็มและความยาม พร้อมซอยเทสและเสาเข็มเทส เพื่อให้ประหยัดและปลอดภัยที่จะใช้รับน้ำหนักของอาคาร พร้อมออกแบบออกแบบและวางตำแหน่งพิกัดหมุดงานเสาเข็ม โดยทีมงานตอกเสาเข็มปั้นจั่น

เสาเข็มกำแพงกั้นดิน

กำหนดขอบเขตพิกัดหมุดหลักโฉนด ใช้เสาเข็มที่เหมาะสมกับความสูงของแนวกั้นดินและระยะห่างของเสาหัวเข็ม พร้อมตัดหัวเสาเข็มปล่อยเหล็กโดเวลยาว 30 cm. พร้อมกับคานรัดหัวเข็มขนาด 30×30 cm.

Scroll to top