งานเคลียริ่ง

งานเคลียริ่ง

กำจัดวัชพืช

ทราบขอบเขตพื้นที่ ติดตามแปลงโฉนดพื้นที่ ประเมินหน้างาน น้ำเครื่องจักรเข้าพื้นที่พร้อมเคลียริ่งวัชพืช

Scroll to top