งานรื้อถอน

ให้บริการ

งานรื้อถอน

บ้านพักอาศัย

อาคารพานิชย์และอาคารทั่วไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ขออนุญาติ

ดำเนินการขออนุญาติรื้อถอนอาคารกับเทศบาล

2. การป้องกัน

นำ Bluesheet มาป้องกันละอองฝุ่นและเศษวัสดุตกหล่น

3. เตรียมระบบน้ำ

เตรียมหัวสเปรย์เพื่อป้องกันละอองฝุ่น พร้อมกับแจ้งเพื่อนบ้านข้างเคียง กรณีเกิดการเสียงดังรบกวน

4. ลงมือปฏิบัติ

ใช้เครื่องมือหัวมังกรบีบ อัด บด ให้เป็นเศษละเอียด บรรทุกขนย้ายออกนอกพื้นที่พร้อมทั้งทำความสะอาดรอบบริเวณ

83698882_3145787958980482_5631815479363371008_n
Scroll to top