งานขุดสระ

งานขุดสระ

  1. ใช้กล้อง Total Station เก็บค่าพิกัดหมด พร้อมสำเนาโฉนดคลอบลงในไฟล์ AutoCad
  2. ออกแบบและกำหนด ขนาดสระและมวลดินที่จะขุด และพื้นที่ที่จะปรับกองดิน
  3. งานขุดตกแต่งสระ และรถบรรทุ 10 ล้อ / 6 ล้อ ขนย้ายมวลดิน
  4. ปรับแต่งขอบสระ ทำความสะอาดทั่วรอบบริเวณและส่งมอบงาน
Scroll to top